Cover Fenix 88

FENIX 88 - Dees Dubbel en Cesar – De schat van Bibi
In chronologische volgorde is dit het 50e verhaal van Dees Dubbel. Dees en Cesar beleven hun heldendaden in Japan! Gaan we weten wie de geheimzinnige gemaskerde is?

Jaargang
2013
Nummer
88