Cover Fenix 71 bijlage

71. Bijlage: Het lot der eilanden (John Flanders) 
Flanders schreef het scenario voor een tweede deel. De strip werd echter nooit getekend. Wij brengen dit onuitgegeven scenario onder de vorm van een Vlaams Filmke.

Jaargang
2010
Nummer
71