Cover P@per 0

PePeR Nr 0

Met strips van: Charel Cambré, Thomas Murk, Patrick van Oppen & Ivan Claeys, Steven De Rie.

NIET MEER VERKRIJGBAAR

Onze vereniging heeft in iets meer dan tien jaar tijd heel wat goodwill opgebouwd in België en Nederland, bij stripliefhebbers, uitgevers, tekenaars en iedereen die op een of andere manier bezig is met het stripverhaal. 

Een hardnekkig misverstand wil nog steeds dat de vereniging er uitsluitend zou zijn voor die hard fans van oude en stoffige beeldverhalen en dito stripauteurs. Nochtans zijn wij altijd duidelijk geweest over onze doelstellingen:  zoveel mogelijk correcte informatie verspreiden over het stripverhaal.

In Brabant Strip magazine brengen we daarom, zowel in de actualiteitenrubriek als in de reclamerubriek, nagenoeg élke publicatie, hoe obscuur ook, onder de aandacht. Al jarenlang. 

Nu wordt binnen de vereniging al enige tijd gepleit om meer modern stripwerk te plaatsen, bij voorkeur dan van een jongere generatie tekenaars. Het is zo dat we in het magazine –een informatieblad- weinig of geen ruimte hebben voor strips. Collectie Fenix is er wel voor stripalbums, maar die reeks is dan weer specifiek bedoeld voor verloren verhalen uit een vorige generatie.  

Maar ons standpunt is altijd duidelijk geweest: wensen onze leden meer aandacht voor nieuw tekenwerk, en zijn er medewerkers voor te vinden, dan willen wij daar graag aan bijdragen. En dat is precies wat vandaag gebeurt : de vereniging heeft centen vrijgemaakt en een nieuwe redactie werd samengesteld.  

Dit eerste PePeR –nummer werd gratis verspreid (samen met BSM 132)ter kennismaking onder de leden van de vzw, terwijl een deel van de oplage is bestemd voor de stripspeciaalzaken. Het zou goed zijn indien PePeR op die manier wat zelfstandiger zou kunnen worden, op termijn.

Voor bijkomende info en suggesties:
paperredactie @ gmail.com  

Jaargang
2005
Nummer
0
Cover illustrator
Charel Cambré