Brabantstrip Magazine

Hoe kan ik lid worden van Brabantstrip?

Alle informatie vind je terug op deze pagina op de website onder "Lid worden"

Zijn er nog oude magazines verkrijgbaar?

Brabant Strip vzw is een vereniging. Statutair kunnen we geen losse nummers van het magazine verkopen. Leden krijgen het magazine gratis.

Achterstallig Lidgeld?

Vorige jaargangen kunnen enkel aangevraagd worden via mail (brabantstrip@gmail.com) en opgepikt worden op onze stand worden op ledendagen en beurzen.

Niet alle jaargangen zijn nog beschikbaar.

Collectie Fenix

Waarom zijn de albums uitverkocht voor de leden en liggen er nog exemplaren in de winkels?

Bij het verschijnen van elke nieuwe titel leggen we de oplage vast. Dat gebeurt door de leden te vragen wie wenst voor in te tekenen. De kostprijs van een boek kan slechts laag blijven als een minimumoplage gehaald wordt. Zodoende wordt ook aan de stripspeciaalzaken gevraagd wat hun bestelling is. Zo wordt een oplage gehaald die nog net economisch is. Als de oplage afgestemd is op het aantal bestellingen, kunnen we steeds nieuwe albums blijven uitgeven. Als we failliet gaan, stopt de collectie. Ander voordeel : in de stripzaken kunnen liefhebbers terecht die geen lid wensen te worden of slechts één of twee albums wensen aan te kopen in plaats van een hele reeks. Ook zorgt de verdeling over de stripzaken voor een vlotte verspreiding.

Er zijn albums te koop aan méér dan 9,95 euro op beurzen. Er zijn verkopers die verschillende exemplaren aanbieden. Hoe komt dat?

Bepaalde mensen denken dat een strip een meerwaarde zal krijgen. Eenmaal ze in de winkel liggen, worden albums opgekocht om doorverkocht worden. Dat gbeurd zo al vele jaren, dat weten wij ook wel. Telkens wij een album uitbrengen, houden wij daar dus rekening mee : de leden kunnen bestellen, zolang de voorraad strekt. Eén exemplaar per lid. Er zijn winkels die de albums duurder verkopen dan de officiële prijs van 9,95 euro. Wat de winkels ervoor vragen, kunnen wij niet controleren we kunnen slechts de verschijning en de officiële prijs meedelen.

Waarom kregen in 2002 alleen de leden het extra album van Kitty (De stalen uil)? Wie het album wou, werd verplicht lid te worden.

Er zijn verschillende mensen die slechts in één of twee albums geïnteresseerd zijn. Die zijn tevreden dat ze één album los kunnen kopen in de winkel. Ze zijn niet verplicht om al onze albums te nemen en dat doen ze ook niet. Jaren geleden hebben wij deze vereniging opgericht, onder meer om niet steeds het slachtoffer te worden van opkopers en daarna een dure prijs te moeten betalen voor een strip die gewoon in de handel zou moeten verkrijgbaar zijn. Later zijn we zelf ook strips gaan uitgeven. Het lidmaatschap van Brabant Strip is dus een soort verzekering voor wie zeker wil zijn van één exemplaar aan normale prijs. Als wij bovendien de trouwe leden die intekenen voor de hele reeks een gratis cadeau willen geven, dan is dat ons goed recht. Evenzeer is het vakantiealbum een gratis cadeau en niet te koop. Niemand is verplicht tot wat dan ook en kan vrij een keuze maken.

Iemand verspreid het gerucht dat in Mechelen 100 ex. van De brandende wigwams aangeboden werden aan 11euro het stuk.

Geen enkele particulier noch winkel heeft 100ex. van ons geleverd gekregen. Gesteld dat iemand heel snel geweest is en het land rondgereden is, heeft die misschien 100ex. opgekocht in de winkels. Mogelijk. Daar kunnen wij niets tegen doen. Maar dergelijke indianenverhalen doen snel de ronde en worden overigens meestal door dezelfde onbetrouwbare figuren gelanceerd. Niet te veel belang aan hechten.

Wordt de oplage van de albums opzettelijk laag gehouden?

Neen, dit klopt zeker niet. Het is onze bedoeling dat er voldoende exemplaren zijn voor alle geïnteresseerden. Daarom maken we al sinds 2000 reclame voor onze nieuwe reeks albums, en werd het Bessy-album al aangekondigd in oktober 2001! Alle leden konden intekenen (aan 7 euro het stuk!) indien ze dat wensten. Wie echt niet wilde intekenen en toch een exemplaar wenstte, kon bij de stripzaken terecht om een exemplaar te reserveren. Vooraf moet duidelijk zijn dat die hoe dan ook duurder is. Wij werken gratis, maar handelaars leven niet van de hemelse dauw. Op die manier kwamen we eind 2001 aan een aantal bestellingen, en daar stemmen wij de oplage op af. We maken méér exemplaren dan er besteld worden. Om de eenvoudige reden, dat er in zo'n stapel boeken altijd enkele beschadigde of verkeerd gedrukte exemplaren zitten. We hebben vroeger echter geleerd dat het geen zin heeft 1500ex. te drukken, als slechts 600 liefhebbers geïnteresseerd zijn. Dat doen we dus niet meer. Maar we drukken méér exemplaren dan het bestelde aantal. Wie tijdig reageerde, kon dus een exemplaar op de kop tikken aan interessante prijs.

Krijgen winkeliers nog extra exemplaren binnen?

Neen, dit is volstrekt onmogelijk, om de eenvoudige reden dat wij er geen meer kunnen leveren, en onze verdelers ook niet. Per winkel was een aantal voorzien, en daar blijft het bij. Winkeliers die het tegendeel beweren, vergissen zich.

Doet Brabant Strip cadeau's aan "malafide handelaars"?

Neen, zeker niet. Tien jaar geleden werd Brabant Strip opgericht als vereniging van stripliefhebbers. Het was precies de bedoeling van de oprichters om gewone liefhebbers informatie te bezorgen over bijzondere uitgaven, zodat we niet telkens een hogere prijs moesten betalen voor opgekochte boeken. Dat is namelijk erg irritant. Terwijl we ons in het begin beperkten tot informatie geven over het verschijnen van dergelijke strips, zijn we ze later ook zelf gaan uitbrengen. We doen dat omdat professionele uitgevers niet geïnteresseerd zijn in zo'n kleine markt. Wij brengen strips voor liefhebbers die op geen enkele andere manier te krijgen zijn, bijvoorbeeld omdat ze zelfs geen originelen meer van zijn. Het is altijd zo geweest dat onze leden het recht hebben om als eerste in te tekenen op die uitgaven, aan ledenprijs. Er is geen aankoopverplichting, het is een recht om die strips aan een goedkope prijs te kopen. Wie dus lid is/was/werd van Brabant Strip, heeft rustig de boeken kunnen bestellen en hoeft daarvoor niet langs te lopen bij stripwinkel of "malafide handelaars" (woordkeuze van de vraagsteller).

Waarom moet ik lid zijn om die boeken te kunnen bestellen?

Wij bestaan dit jaar tien jaar. In die 10 jaar zijn wij verschillende keren op àlle Belgische en de grootste Nederlandse stripbeurzen aanwezig geweest met een stand, hebben duizenden folders en gratis magazines uitgedeeld. Ook hebben we in België minstens een keer in àlle kranten gestaan. In onze eerste stripalbums stond telkens een pagina informatie. In stripwinkels wordt over ons gesproken. Via mond-aan-mond reclame tenslotte zijn we uitgegroeid tot een vereniging met 1.100 leden. We nemen aan dat we ondertussen redelijk bekend zijn, we hebben er alleszins alle moeite voor gedaan. Brabant Strip is géén firma, onze bedoeling is niet zoveel mogelijk albums te maken en te verkopen. Een vereniging is een samenwerkingsverband : de leden doen dit alles (voor zichzelf en) voor elkaar. Wij doen wat we doen voor de echte stripliefhebbers. Sommigen begrijpen niet dat juist het voldoende aantal gelijkgezinde leden dit soort realisaties mogelijk maakt : ons aantal maakt ons sterker. Een vereniging van 10 leden drukt geen Bessy. Wie er bij wilt horen, is nog steeds welkom. Diegenen die ons al 10 jaar lang afwijzen, zijn daarin totaal vrij. Maar die hoeven dan niet te klagen dat ze kunnen genieten van de voordelen die de vereniging biedt. Het is een kwestie van een keuze maken.

Contact

Hoe kan ik jullie contacteren?

U kan ons contacteren via email: brabantstrip@gmail.com